DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Doradztwo w zakresie wsparcia technicznego we wdrożeniu systemu w ramach zadania: Elektroniczne usługi publiczne Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu Drukuj Email
z dnia: 2019-06-10
Nazwa zadania Doradztwo w zakresie wsparcia technicznego we wdrożeniu systemu w ramach zadania: Elektroniczne usługi publiczne Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.84.2019
Termin składania ofert 2019-06-18 10:00 Po Terminie
Osoba do kontaktu Agata Adamczyk
Tel./Fax 71 39 17 236
Załączniki

 

ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

zaproszenie do zlozenia propozycji cenowej

 

OPZ

projekt umowy

 

WYKAZ OSOB

WYKAZ USLUG

zalacznik do umowy - Oswiadczenie poufnosc

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
do dnia 14.02.2019r - Getin Bank nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004
od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
do dnia 14.02.2019r - Getin Bank nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037
od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :