DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

IV przetarg pisemny nieograniczony na zbycie środków trwałych będących własnością DSDiK. Drukuj Email
z dnia: 2019-05-29
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2019-06-13 Po Terminie
Osoba do kontaktu Sławomir Dobaj
Tel./Fax 71 39 17 200
Załączniki

 

ogłoszenie

umowa sprzedaży

 

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :