DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Przebudowa skrzyżowania ulic Sienkiewicza i Krzywoustego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 w miejscowości Złotoryja. CPV 45000000-0. Drukuj Email
z dnia: 2019-05-28
Nazwa zadania Przebudowa skrzyżowania ulic Sienkiewicza i Krzywoustego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 w miejscowości Złotoryja. CPV 45000000-0.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.85.2019
Termin składania ofert 2019-06-04 10:00 Po Terminie
Typ postępowania ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ
Osoba do kontaktu Magdalena Graczyk-Gęborys, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-172, 71-39-17-166
Załączniki

NI_2721_85_2019 zaproszenie do zlozenia prop_cen

NI_2721_85_2019 Dokumentacja projektowa

NI_2721_85_2019 Decyzje administracyjne

NI_2721_85_2019 załączniki nr 2-3 w_edyt

 

 

NI_2721_85_2019 zbiorcze zest_propozycji cenowych 2019-06-04

 

 

NI_2721_85_2019 informacja_o_wyborze_2019-06-11

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
do dnia 14.02.2019r - Getin Bank nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004
od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
do dnia 14.02.2019r - Getin Bank nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037
od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :