Prace projektowe dla inwestycji pn: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455, polegająca na budowie chodnika w m. Gajków, gmina Czernica. CPV 71320000-7. Drukuj
z dnia: 2019-05-15
Nazwa zadania Prace projektowe dla inwestycji pn: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455, polegająca na budowie chodnika w m. Gajków, gmina Czernica. CPV 71320000-7.
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2019-05-22 10:00 Po Terminie
Typ postępowania art. 4 pkt 8
Osoba do kontaktu Grzegorz Kłak, Maciej Rydz
Tel./Fax tel. 71-39-17-171, 71-39-17-158; fax 71-39-17-110
Załączniki

 

69-19-N Zaproszenie do zlozenia propozycji cenowej

69-19-N zaproszenie do zlozenia propozycji cenowej

Budowa chodnika w m Gajkow OPZ

Załącznik nr 1_Zakres opracowania

  zbiorcze zestawienie ofert

 

 

69-19 N Wynik wszyscy