DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Prace projektowe dla inwestycji pn: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455, polegająca na budowie chodnika w m. Gajków, gmina Czernica. CPV 71320000-7. Drukuj Email
z dnia: 2019-05-15
Nazwa zadania Prace projektowe dla inwestycji pn: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455, polegająca na budowie chodnika w m. Gajków, gmina Czernica. CPV 71320000-7.
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2019-05-22 10:00 Po Terminie
Typ postępowania art. 4 pkt 8
Osoba do kontaktu Grzegorz Kłak, Maciej Rydz
Tel./Fax tel. 71-39-17-171, 71-39-17-158; fax 71-39-17-110
Załączniki

 

69-19-N Zaproszenie do zlozenia propozycji cenowej

69-19-N zaproszenie do zlozenia propozycji cenowej

Budowa chodnika w m Gajkow OPZ

Załącznik nr 1_Zakres opracowania

  zbiorcze zestawienie ofert

 

 

69-19 N Wynik wszyscy

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
do dnia 14.02.2019r - Getin Bank nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004
od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
do dnia 14.02.2019r - Getin Bank nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037
od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :