DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

PFU dla zadania: Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 351 w km 16+308 w m. Pieńsk. CPV 71320000-7 Drukuj Email
z dnia: 2019-05-15
Nazwa zadania PFU dla zadania: Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 351 w km 16+308 w m. Pieńsk. CPV 71320000-7
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.68.2019
Termin składania ofert 2019-05-27 09:00 Po Terminie
Typ postępowania art. 4 pkt 8
Osoba do kontaktu Grzegorz Kłak, Jarosław Pazurkiewicz
Tel./Fax tel. 71-39-17-171, 71-39-17-182; fax 71-39-17-110
Załączniki

 

68-19 Zaproszenie do zlozenia propozycji cenowej

68-19 N zaproszenie do zlozenia propozycji cenowej

  68-19 N Zmiana

kalkulacja ofertowa 17-05-2019

  68-19 N Zmiana nr 2

projekt umowy 22-05-2019

  zbiorcze zestawienie ofert

 

 

68-19 N wynik wszyscy

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :