Opracowanie dokumentacji projektowej zabezpieczenia drogowego obiektu mostowego, typu Gerber, zlokalizowanego w ciągu DW 380 ul. Marszałka Piłsudskiego w m. Nowa Ruda oraz określenie możliwego zawężenia światła poziomego przestrzeni podmostowej. Drukuj
z dnia: 2019-04-23
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2019-05-06 12:00 Po Terminie
Typ postępowania zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Osoba do kontaktu Tomasz Wasilewicz
Tel./Fax 609-990-982
Załączniki

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej gerber

ET - most w ciągu drogi wojewdzkiej nr 366 w m. Nowa Ruda