DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Wykonanie 2 szt. wolnostojących tablic informacyjno-promocyjnych z montażem dla projektu pn.: „Realizacja projektu Trasa Sudecka - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda ul. Uczniowskiej w m. Stary Julianów do ronda ul. Wałbrzyska w m. Świdnica” Drukuj Email
z dnia: 2019-04-19
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2019-04-29 15:00 Po Terminie
Typ postępowania zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Osoba do kontaktu Magdalena Surwiłło, magdalena.surwillo@dsdik.wroc.pl
Tel./Fax 71 39 17 239
Załączniki

 

Propozycja cenowa

Opis przedmiotu zamówienia

Zapytanie ofertowe

Wzór umowy

Klauzula informacyjna RODO

Propozycja cenowa

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :