DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Przedłużenie ważności decyzji środowiskowej z dnia 05.07.2013 r. dla zadania pn.: Budowa obejścia m. Złotoryja od drogi nr 363 do drogi nr 328 Drukuj Email
z dnia: 2019-03-27
Nazwa zadania Przedłużenie ważności decyzji środowiskowej z dnia 05.07.2013 r. dla zadania pn.: Budowa obejścia m. Złotoryja od drogi nr 363 do drogi nr 328. CPV 71.32.20.00-1.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.52.2019
Termin składania ofert 2019-04-08 12:00 Po Terminie
Typ postępowania zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Osoba do kontaktu Maja Miksiewicz, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39 17 155, 71 39 17 166, fax. 71 39 17 110
Załączniki

 

1_52_19_zaproszenie_do_złożenia_propozycji_cenowej_2019-03-27

1_52_19_zał_4_decyzja_środowiskowa_2019-03-27

1_52_19_wersja_edyt_zał_2_2019-03-27

 

 

1_52_19_pyt_i_odp_2019-04-02

1_52_19_zał_5_kalkulacja_cenowa_2019-04-02

 

 

1_52_19 zbiorcze zestawienie propozycji cenowych 2019-04-08

 

1_52_19 informacja_o_wyborze_2019-04-17

 

 

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :