DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 395 na odcinku od km 51+645 do km 51+950 w miejscowości Henryków. CPV 71248000-8. Drukuj Email
z dnia: 2019-03-13
Nazwa zadania Sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 395 na odcinku od km 51+645 do km 51+950 w miejscowości Henryków. CPV 71248000-8.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.42.2019
Termin składania ofert 2019-03-20 10:00 Po Terminie
Typ postępowania zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Osoba do kontaktu Ireneusz Grędziak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39-17-248, 71 39-17-166, fax 71 39-17-110
Załączniki

Z_42_2019 zaproszenie do zlozenia propozycji cenowej 13_03_2019

Z_42_2019 zaproszenie do zlozenia propozycji cenowej wersja edytowalna 13_03_2019

Z_42_2019 opis przedmiotu zamowienia 13_03_2019

Z_42_2019 zbiorcze zestawienie propozycji cenowych 20_03_2019

Z_42_2019 informacja o wyborze najkorzystniejszej propozycji cenowej 29_03_2019

 

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :