DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Opracowanie dokumentacji projektowej zabezpieczenia drogowego obiektu mostowego, typu Gerber, zlokalizowanego w ciągu DW 380 ul. Marszałka Piłsudskiego w m. Nowa Ruda oraz określenie możliwego zawężenia światła poziomego przestrzeni podmostowej Drukuj Email
z dnia: 2019-03-01
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2019-03-07 12:00 Po Terminie
Typ postępowania zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Osoba do kontaktu Tomasz Wasilewicz
Tel./Fax 609-990-982
Załączniki

Zaproszenie

ET - most w ciągu drogi wojewódzkiej nr 366 w m_Nowa Ruda

Rys_ 01

Rys_ 02

Rys_ 03

Rys_ 05

Rys_04

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
do dnia 14.02.2019r - Getin Bank nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004
od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
do dnia 14.02.2019r - Getin Bank nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037
od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :