DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Opracowanie Studium Wykonalności Drukuj Email
z dnia: 2019-02-22
Nazwa zadania Opracowanie Studium Wykonalności wraz z analizą ekonomiczną dla projektu: „Budowa drogi wojewódzkiej od węzła A4 Bielany Wrocławskie (ul. Karkonoska) do drogi wojewódzkiej nr 395 (rondo Żerniki Wrocławskie) i do granicy Wrocławia (ul. Buforowa) - od skrzyżowania z ul. Grota-Roweckiego do węzła A4 Bielany Wrocławskie (ul. Karkonoska)”. Projekt przewidziany do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.44.2019
Termin składania ofert 2019-02-28 15:00 Po Terminie
Typ postępowania zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Osoba do kontaktu Agata Ozieraniec
Tel./Fax 71 39 17 163, fax 71 39 17 110
Załączniki

 

Zapytanie ofertowe

 

Załącznik nr 1 - Propozycja cenowa

Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3  - Projekt umowy

Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych zleceń

 

Klauzula informacyjna

Oświadczenie

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej propozycji cenowej

Zestawienie ofert

 

 

 

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :