DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Zakup nowego samochodu osobowego na potrzeby DSDiK. CPV 34110000-1. Drukuj Email
z dnia: 2019-02-19
Nazwa zadania Zakup nowego samochodu osobowego na potrzeby DSDiK. CPV 34110000-1.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.39.2019
Termin składania ofert 2019-02-26 10:00 Po Terminie
Typ postępowania zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Osoba do kontaktu Magdalena Graczyk-Gęborys, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-172, 71-39-17-166; fax 71-39-17-110
Załączniki

2721_39_2019 zaproszenie do zlozenia propozycji cenowej

2721_39_2019 załączniki nr 1-2 w_edyt

 

2721_39_2019 pyt_i odp 2019-02-21

 

2721_39_2019 pyt_i odp 2019-02-25

 

 

2721_39_2019 zbiorcze zest_propozycji cenowych 2019-02-26

 

2721_39_2019 info_o_wyborze 2019-02-26

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :