DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

IV przetarg pisemny nieograniczony na zbycie środków trwałych będących własnością DSDiK Drukuj Email
z dnia: 2019-01-15
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2019-01-29 08:30 Po Terminie
Typ postępowania przetarg pisemny nieograniczony
Osoba do kontaktu Sławomir Dobaj
Tel./Fax 609 990 917
Załączniki

Zawiadomienie o przetargu

Umowa sprzedaży

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
do dnia 14.02.2019r - Getin Bank nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004
od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
do dnia 14.02.2019r - Getin Bank nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037
od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :