DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Świadczenie usług tłumaczeń ustnych i pisemnych z języka angielskiego, niemieckiego i czeskiego na język polski oraz z języka polskiego na język angielski, niemiecki i czeski, na potrzeby Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu. Drukuj Email
z dnia: 2018-12-11
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy IZ.2721.308.2018
Termin składania ofert 2018-12-18 15:00 Po Terminie
Typ postępowania zapytanie o cenę
Osoba do kontaktu Krzysztof Cwynar, Beata Jagodzińska
Tel./Fax 71 39 17 128, 71 39 17 234
Załączniki

 

OPZ_tlumaczenia_2019

zal 2 formularz ofertowy

zal 2 formularz ofertowy

final_wzór umowy 2018_23_11

final_wzór umowy_pdf_2018_23_11

 

Ogłoszenie o wyborze_tłumaczenia

Zestawienie złożonych ofert_12-2018

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :