DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji zadania: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 324 na odcinku – ul. Wrocławska w m. Góra do m. Kłoda Górowska – etap I, odcinek I długości 590 m. Drukuj Email
z dnia: 2018-12-10
Nazwa zadania Sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji zadania: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 324 na odcinku – ul. Wrocławska w m. Góra do m. Kłoda Górowska – etap I, odcinek I długości 590 m. CPV 71.24.80.00-8.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.289.2018
Termin składania ofert 2018-12-14 11:00 Po Terminie
Typ postępowania zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Osoba do kontaktu Maja Miksiewicz, Mirosław Konicki
Tel./Fax tel. 71 39 17 155, 71 39 17 160, fax. 71 39 17 110
Załączniki

 

1_289_18_zaproszenie_do_złożenia_propozycji_cenowej_2018-12-10

1_289_18_zał_5_DOKUMENTACJA_2018-12-10

1_289_18_wersja_edyt_zał_2018-12-10

 

 

1_289_18 zbiorcze zestawienie propozycji cenowych 2018-12-14

 

1_289_18_informacja_o_wyborze_2018-12-18

 

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :