DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Dostawa i montaż klimatyzatora w pomieszczeniu DSDiK we Wrocławiu. Drukuj Email
z dnia: 2018-12-10
Nazwa zadania Dostawa i montaż klimatyzatora w pomieszczeniu DSDiK we Wrocławiu.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.306.2018
Termin składania ofert 2018-12-14 11:00 Po Terminie
Typ postępowania zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Osoba do kontaktu Beata Kozioł, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71 39 17 233, -166; 71 39 17 110
Załączniki

 

1_306_2018-zaproszenie-do-zlozenia-propozycji-cenowej

 

1_306_2018-informacja o wyborze

 

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :