DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Odbiornik GNSS dla Działu Gospodarki Gruntami. Drukuj Email
z dnia: 2018-12-10
Nazwa zadania Odbiornik GNSS dla Działu Gospodarki Gruntami. CPV 38.11.21.00-0.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.293.2018
Termin składania ofert 2018-12-14 10:00 Po Terminie
Typ postępowania zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Osoba do kontaktu Maja Miksiewicz, Piotr Socha
Tel./Fax 71 39 17 155, 71 39 17 235, fax. 71 39 17 110
Załączniki

 

1_293_18 zaproszenie do złożenia propozycji cenowej 2018-12-10

1_293_18 wersja_edyt_zał_2_2018-12-10

 

 

1_293_18 zbiorcze zestawienie propozycji cenowych 2018-12-14

 

1_293_18_informacja_o_wyborze_2018-12-17

 

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :