DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Zakup 3 szt. nowych samochodów osobowych na potrzeby DSDiK w podziale na 3 zadania. Drukuj Email
z dnia: 2018-12-06
Nazwa zadania Zakup 3 szt. nowych samochodów osobowych na potrzeby DSDiK w podziale na 3 zadania. CPV 34.11.00.00-1.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.299.2018
Termin składania ofert 2018-12-12 10:00 Po Terminie
Typ postępowania zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Osoba do kontaktu Maja Miksiewicz, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39 17 155, 71 39 17 166, fax. 71 39 17 110
Załączniki

 

1_299_18_zaproszenie do złożenia propozycji cenowej_2018-12-06

1_299_18_wersja_edyt_zał_2018-12-06

 

 

1_299_18 zbiorcze zestawienie propozycji cenowych 2018-12-12

 

1_299_18_informacja_o_wyborze_zadanie_1_2018-12-14

1_299_18_informacja_o_wyborze_zadanie_2_2018-12-14

1_299_18_informacja_o_wyborze_zadanie_3_2018-12-14

 

 

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :