DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Zakup przyczepy ciężarowej na potrzeby służby utrzymaniowej DSDiK. CPV 34110000-1 Drukuj Email
z dnia: 2018-12-06
Nazwa zadania Zakup przyczepy ciężarowej na potrzeby służby utrzymaniowej DSDiK. CPV 34110000-1
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.298.2018
Termin składania ofert 2018-12-12 10:00 Po Terminie
Typ postępowania art. 4 pkt 8
Osoba do kontaktu Grzegorz Kłak, Marcin Mądry
Tel./Fax tel. 71-39-17-171, 71-39-17-195; fax 71-39-17-110
Załączniki

 

298-18 zaproszenie do zlozenia propozycji cenowej

298-18 OPZ

298-18 zaproszenie do zlozenia propozycji cenowej

  zbiorcze zestawienie ofert

 

 

298-18 N wynik wszyscy

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :