DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla budowy /utrzymania/rozbiórki mostu tymczasowego (wraz z wymaganymi dojazdami) w zastępstwie obiektu w km 17+748 drogi wojewódzkiej 364. CPV 71320000-7. Drukuj Email
z dnia: 2018-12-06
Nazwa zadania Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla budowy /utrzymania/rozbiórki mostu tymczasowego (wraz z wymaganymi dojazdami) w zastępstwie obiektu w km 17+748 drogi wojewódzkiej 364. CPV 71320000-7.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.269.2018
Termin składania ofert 2018-12-12 10:00 Po Terminie
Typ postępowania zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Osoba do kontaktu Ireneusz Grędziak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39-17-248, 71 39-17-166, fax 71 39-17-110
Załączniki

 

269_2018 opz 06_12_2018

269_2018 zaproszenie do zlozenia propozycji cenowej 06_12_2018 wersja edytowalna

269_2018 zaproszenie do zlozenia propozycji cenowej 06_12_2018

269_2018 zbiorcze zestawienie propozycji cenowych 12_12_2018

  269_2018 informacja o wyborze najkorzystniejszej propozycji cenowej 18_12_2018

269_2018 ponowna informacja o wyborze najkorzystniejszej propozycji cenowej 05_02_2019

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :