DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

II przetarg pisemny nieograniczony na zbycie środków trwałych będącą własnością DSDiK Drukuj Email
z dnia: 2018-10-25
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2018-11-08 08:30 Po Terminie
Typ postępowania przetarg pisemny nieograniczony
Osoba do kontaktu Sławomir Dobaj
Tel./Fax 609 990 917
Załączniki


Zawiadomienie

Umowa sprzedaży

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :