Rokowania w sprawie sprzedaży „na pniu” drzew rosnących w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 296 na odcinku od km 74+755 do km 85+487 Drukuj
z dnia: 2018-09-20
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2018-10-01 12:00 Po Terminie
Typ postępowania rokowania
Osoba do kontaktu Dział Obsługi Służby Utrzymaniowej
Tel./Fax 071/ 39 17 179
Załączniki

Ogłoszenie rokowania

Wykaz drzew objętych sprzedażą

Informacja dla oferentów

Instrukcja dla kupujących rokowania

Umowa rokowania

Oferta rokowania