DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Rokowania w sprawie sprzedaży „na pniu” drzew rosnących w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 296 na odcinku od km 74+755 do km 85+487 Drukuj Email
z dnia: 2018-09-20
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2018-10-01 12:00 Po Terminie
Typ postępowania rokowania
Osoba do kontaktu Dział Obsługi Służby Utrzymaniowej
Tel./Fax 071/ 39 17 179
Załączniki

Ogłoszenie rokowania

Wykaz drzew objętych sprzedażą

Informacja dla oferentów

Instrukcja dla kupujących rokowania

Umowa rokowania

Oferta rokowania

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :