DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Sprzedaż „na pniu” drzew rosnących w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 296 na odcinku od km 74+755 do km 85+487 Drukuj Email
z dnia: 2018-09-06
Nazwa zadania Drugi przetarg publiczny pisemny na sprzedaż „na pniu” drzew rosnących w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 296 na odcinku od km 74+755 do km 85+487
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2018-09-17 12:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg publiczny pisemny
Osoba do kontaktu Dział Obsługi Służby Utrzymaniowej
Tel./Fax 071/ 39 17 179 lub 39 17 122
Załączniki

1- Ogloszenie v_3

2-Wykaz drzew objetych sprzedaza

3-Informacja dla Oferentow

4-Instrukcja dla Kupujacych v_3

5-Umowa v_3

6-Oferta

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :