DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Sprzedaż „na pniu” drzew rosnących w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 296 na odcinku od km 74+755 do km 85+487 Drukuj Email
z dnia: 2018-09-06
Nazwa zadania Drugi przetarg publiczny pisemny na sprzedaż „na pniu” drzew rosnących w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 296 na odcinku od km 74+755 do km 85+487
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2018-09-17 12:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg publiczny pisemny
Osoba do kontaktu Dział Obsługi Służby Utrzymaniowej
Tel./Fax 071/ 39 17 179 lub 39 17 122
Załączniki

1- Ogloszenie v_3

2-Wykaz drzew objetych sprzedaza

3-Informacja dla Oferentow

4-Instrukcja dla Kupujacych v_3

5-Umowa v_3

6-Oferta

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :