DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 378 w m. Łojowice - w systemie zaprojektuj. CPV 71320000-7 Drukuj Email
z dnia: 2018-08-30
Nazwa zadania Budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 378 w m. Łojowice - w systemie zaprojektuj. CPV 71320000-7
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.185.2018
Termin składania ofert 2018-09-06 10:00 Po Terminie
Typ postępowania zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Osoba do kontaktu Ireneusz Grędziak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39-17-248, 71 39-17-166, fax 71 39-17-110
Załączniki

  185_2018 zaproszenie do zlozenia propozycji cenowej 30_08_2018

185_2018 zaproszenie do zlozenia propozycji cenowej 30_08_2018 wersja edytowalna

185_2018 materialy dodatkowe 30_08_2018

  185_2018 zbiorcze zestawienie propozycji cenowych 06_09_2018

  185_2018 informacja o wyborze najkorzystniejszej propozycji cenowej 12_09_2018

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :