DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz pełnienia nadzoru autorskiego dla zadania: „Przebudowa muru oporowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 ul. Grunwaldzka 2 w miejscowości Złotoryja”. CPV 71320000-7 Drukuj Email
z dnia: 2018-08-28
Nazwa zadania Opracowanie dokumentacji projektowej oraz pełnienia nadzoru autorskiego dla zadania: „Przebudowa muru oporowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 ul. Grunwaldzka 2 w miejscowości Złotoryja”. CPV 71320000-7
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.188.2018
Termin składania ofert 2018-09-04 10:00 Po Terminie
Typ postępowania art. 4 pkt 8
Osoba do kontaktu Grzegorz Kłak, Renata Kucfir
Tel./Fax tel. 71-39-17-171, 71-39-17-183; fax 71-39-17-110
Załączniki

 

188-18 Zaproszenie do zlozenia propozycji cenowej

188-18 zaproszenie do zlozenia propozycji cenowej

 

zbiorcze zestawienie ofert

 

 

188-18 N Wynik wszyscy

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :