DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Sprzedaż „na pniu” drzew rosnących w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 296 na odcinku od km 74+755 do km 85+487 Drukuj Email
z dnia: 2018-08-24
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2018-09-04 12:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg publiczny pisemny
Osoba do kontaktu Dział Obsługi Służby Utrzymaniowej
Tel./Fax 071/ 39 17 179 lub 39 17 122
Załączniki

01-ogloszenie v_2

02-wykaz drzew objetych sprzedaza

03-informacja dla oferentow

04-instrukcja dla kupujacych v_2

05-umowa v_2

06-oferta

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :