DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 m. Jedlina Zdrój w km 6+011–6+211 - ścieżka rowerowa na odcinku długości 200 m. – (poszerzenie skarpy). CPV 45233142-6 Drukuj Email
z dnia: 2018-08-21
Nazwa zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 m. Jedlina Zdrój w km 6+011–6+211 - ścieżka rowerowa na odcinku długości 200 m. – (poszerzenie skarpy). CPV 45233142-6
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.187.2018
Termin składania ofert 2018-08-27 10:00 Po Terminie
Typ postępowania art. 4 pkt 8
Osoba do kontaktu Grzegorz Kłak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-171, 71-39-17-166; fax 71-39-17-110
Załączniki

 

187-18 Zaproszenie do zlozenia propozycji cenowej

187-18 zaproszenie do zlozenia propozycji cenowej

 

zbiorcze zestawienie ofert

187-18 N Wynik

 

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :