DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Sprzedaż sprzętu pochodzącego z Laboratorium Drogowego Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu Drukuj Email
z dnia: 2018-08-17
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2018-09-04 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg publiczny pisemny
Osoba do kontaktu Nina Kaczmarek, Karolina Sikora
Tel./Fax 71 39 17 199, 75 755 10 19
Załączniki

Ogłoszenie na stronę DSDiK oraz tablicę

Umowa sprzedaży

Załącznik nr 1 ld

Załącznik nr 2 ld

 

 

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
do dnia 14.02.2019r - Getin Bank nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004
od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
do dnia 14.02.2019r - Getin Bank nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037
od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :