DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Sprzedaż „na pniu” drzew rosnących w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 296 na odcinku od km 74+755 do km 85+487 Drukuj Email
z dnia: 2018-08-09
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2018-08-23 11:00 Po Terminie
Osoba do kontaktu Dział obsługi Służby Utrzymaniowej
Tel./Fax 71 39 17 179/122
Załączniki

1-ogoszenie

2-wykaz drzew objętych sprzedażą

3-informacja dla oferentow

4-instrukcja dla kupujacych

5-umowa

6-oferta

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
do dnia 14.02.2019r - Getin Bank nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004
od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
do dnia 14.02.2019r - Getin Bank nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037
od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :