DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 w zakresie budowy chodnika przy ul. Słupieckiej w Nowej Rudzie – w systemie zaprojektuj. Drukuj Email
z dnia: 2018-08-07
Nazwa zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 w zakresie budowy chodnika przy ul. Słupieckiej w Nowej Rudzie – w systemie zaprojektuj. CPV 71.32.00.00-7.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.179.2018
Termin składania ofert 2018-08-13 12:00 Po Terminie
Typ postępowania zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Osoba do kontaktu Maja Miksiewicz, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39 17 155, 71 39 17 166, fax. 17 39 17 110
Załączniki

 

1_179_18_zaproszenie_do_złożenia_propozycji_cenowej_2018-08-07

 

1_179_18_zał_7_graficzny_2018-08-07

 

1_179_18_wersja_edyt_zał_2018-08-07

 

 

1_179_18 zbiorcze zestawienie propozycji cenowych 2018-08-13

 

1_179_18 informacja o wyborze 2018-08-28

 

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :