DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

II przetarg przetargu publicznym pisemnym, na sprzedaż sprzętu pochodzącego z Laboratorium Drogowego Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu. Drukuj Email
z dnia: 2018-08-07
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2018-08-17 08:30 Po Terminie
Osoba do kontaktu Dział Obsługi Jednostki
Tel./Fax 71 39 17 199
Załączniki

ogloszenie

umowa

zalacznik nr 1 ld

zalacznik nr 2 ld

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :