DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

I przetarg publicznym pisemny, na sprzedaż sprzętu l pochodzącego z Laboratorium Drogowego Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu. Drukuj Email
z dnia: 2018-07-19
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2018-08-03 08:30 Po Terminie
Osoba do kontaktu Dział Obsługi Jednostki
Tel./Fax 71 39 17 199
Załączniki

ogloszenie

projekt umowy

zalacznik nr 1 ld

zalacznik nr 2 ld

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :