DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz pełnienia nadzorów autorskich dla zadania: „Przebudowa muru oporowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 363 ul. Zagrodzieńska, w miejscowości Złotoryja”. CPV 71320000-7 Drukuj Email
z dnia: 2018-07-18
Nazwa zadania Opracowanie dokumentacji projektowej oraz pełnienia nadzorów autorskich dla zadania: „Przebudowa muru oporowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 363 ul. Zagrodzieńska, w miejscowości Złotoryja”. CPV 71320000-7
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.164.2018
Termin składania ofert 2018-07-24 10:00 Po Terminie
Typ postępowania art. 4 pkt 8
Osoba do kontaktu Grzegorz Kłak, Renata Kucfir
Tel./Fax tel. 71-39-17-171, 71-39-17-183; fax 71-39-17-110
Załączniki

164-18 Zaproszenie do zlozenia propozycji cenowej

164-18 zaproszenie do zlozenia propozycji cenowej

zbiorcze zestawienie ofert

  164-18 informacja o wyborze najkorzystniejszej propozycji cenowej 08_08_2018

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :