Prace projektowe dla inwestycji pn.: „Przebudowa drogi 292 w m. Brzeg Głogowski w zakresie zatoki autobusowej i chodnika”. CPV 71322000-1. Drukuj
z dnia: 2018-05-29
Nazwa zadania Prace projektowe dla inwestycji pn.: „Przebudowa drogi 292 w m. Brzeg Głogowski w zakresie zatoki autobusowej i chodnika”. CPV 71322000-1.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.123.2018
Termin składania ofert 2018-06-08 12:00 Po Terminie
Typ postępowania zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Osoba do kontaktu Beata Kozioł, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-233, 71-39-17-166; fax 71-39-17-110
Załączniki

 

1_123_18_zaproszenie_do_zlozenia prop_cen

1_123_18_zalaczniki_edytowalne

 

 

 

1_123_2018-zmiana-zaproszenia-pismo-04-06-2018

1_123_18_zaproszenie_do_zlozenia prop_cen-po-zmianie-04-06-2018

1_123_18_zaproszenie_do_zlozenia prop_cen-04-06-2018_edyt

1_123_2018-arkusz-kalkulacyjny-04-06-2018

1_123_2018-zalacznik-graficzny-04-06-2018

 

1_123_18 zbiorcze-zestawienie-ofert-12-06-2018

 

1_123_18-informacja-o-wyborze