Prace projektowe dla inwestycji pn.: „Przebudowa pobocza drogi poprzez wykonanie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 w m. Stara Kraśnica”. CPV 71322000-1. Drukuj
z dnia: 2018-05-21
Nazwa zadania Prace projektowe dla inwestycji pn.: „Przebudowa pobocza drogi poprzez wykonanie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 w m. Stara Kraśnica”. CPV 71322000-1.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.113.2018
Termin składania ofert 2018-05-25 12:00 Po Terminie
Typ postępowania zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Osoba do kontaktu Beata Kozioł, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71/39 17 233, -166, 71/39 17 110
Załączniki

1_113_18-zaproszenie-do-zlozenia-propozycji

1_113_18-zalacznik-graficzny

1_113_18-arkusz-kalkulacyjny

  1_113_18_zaproszenie_do_zlozenia prop_cen

 

 

 

1_113_18-zbiorcze-zestawienie-propozycji-cenowych

 

 

 

1_113_2018-informacja-o-wyborze