DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) pt: Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 448 w m. Syców w ramach zadania: Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 z drogą powiatową w m. Syców. CPV 71320000-7 Drukuj Email
z dnia: 2018-05-21
Nazwa zadania Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) pt: Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 448 w m. Syców w ramach zadania: Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 z drogą powiatową w m. Syców. CPV 71320000-7
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.121.2018
Termin składania ofert 2018-05-25 09:00 Po Terminie
Typ postępowania art. 4 pkt 8
Osoba do kontaktu Grzegorz Kłak, Wacław Karpowicz
Tel./Fax tel. 71-39-17-171, 71-39-17-168; fax 71-39-17-110
Załączniki

 

121-18 N ogloszenie o wyborze

 

zbiorcze zestawienie ofert

121-18 N zaproszenie do zlozenia propozycji cenowej

 

180409 Syców DW 448 orientacja google maps

180410 Wytyczne Laboratorium mieszanki i lepiszcza wersja II

121-18 N zaproszenie do zlozenia propozycji cenowej

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :