Prace projektowe dla inwestycji pn.: „Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 346 i 396 w m. Gaj Oławski” Drukuj
z dnia: 2018-05-16
Nazwa zadania Prace projektowe dla inwestycji pn.: „Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 346 i 396 w m. Gaj Oławski”. CPV 71320000-7.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.122.2018
Termin składania ofert 2018-05-25 12:00 Po Terminie
Typ postępowania zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Osoba do kontaktu Maja Miksiewicz, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39 17 155, 71 39 17 166, fax. 71 39 17 110
Załączniki

1_122_18_zaproszenie_do_złożenia_propozycji_cenowej_2018-05-16

1_122_18_załącznik_graficzny_2018-05-16

1_122_18_wersja_edyt_zał_2018-05-16

 

 

1_122_18_zmiana_zaproszenia_2018-05-22

1_122_18_zaproszenie_do_złożenia_prop_cen_2018-05-22

 

1_122_18_wersja_edyt_zał_2018-05-22

 

 

1_122_18 zbiorcze zest_propozycji cenowych 2018-05-25

 

1_122_18_unieważnienie_postępowania_2018-06-05