DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

IV przetarg pisemny nieograniczony na zbycie środków trwałych będącą własnością DSDiK Drukuj Email
z dnia: 2018-04-10
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2018-04-23 08:30 Po Terminie
Osoba do kontaktu Sławomir Dobaj (Wrocław), Edward Kiekszuk (Chocianów, Wądroże Wielkie)
Tel./Fax 609 990 917 / 609 990 946
Załączniki

 

IV_przetarg

umowa sprzedaży z vat

umowa sprzedaży

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :