DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Wykonanie przeglądów rocznych dla wskazanych obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich województwa dolnośląskiego, z podziałem na 4 zadania Drukuj Email
z dnia: 2018-04-10
Nazwa zadania -
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.84.2018
Termin składania ofert 2018-04-18 Po Terminie
Typ postępowania -
Osoba do kontaktu Krzysztof Masternak, krzysztof.masternak@dsdik.wroc.pl
Tel./Fax 71 39 17 182
Załączniki

 

1_84_2018__Załączniki_wersja_edytowalna_2018-04-05

1_84_2018__Zaproszenie_do_złożenia_propozycji_cenowej

 

Zbiorcze_zestawienie_ofert

Informacja o wyborze oferty - przeglady

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :