DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Wykonanie przeglądów rocznych dla wskazanych obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich województwa dolnośląskiego, z podziałem na 4 zadania Drukuj Email
z dnia: 2018-04-10
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.84.2018
Termin składania ofert 2018-04-18 Po Terminie
Osoba do kontaktu Krzysztof Masternak, krzysztof.masternak@dsdik.wroc.pl
Tel./Fax 71 39 17 182
Załączniki

 

1_84_2018__Załączniki_wersja_edytowalna_2018-04-05

1_84_2018__Zaproszenie_do_złożenia_propozycji_cenowej

 

Zbiorcze_zestawienie_ofert

Informacja o wyborze oferty - przeglady

 

 

 

 

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :