DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

II przetargu pisemnym nieograniczonym na zbycie środków będących trwałych będącą własnością DSDiK. Drukuj Email
z dnia: 2018-03-20
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2018-03-30 08:30 Po Terminie
Osoba do kontaktu Sławomir Dobaj
Tel./Fax 609990917
Załączniki

 

II przetarg pisemny-ogloszenie

 

umowa sprzedaży z vat

umowa sprzedaży

 

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :