Przebudowa mostu w ciągu DW 383 km 05+892 w m. Walim – etap opracowania PFU Drukuj
z dnia: 2018-03-20
Nazwa zadania Przebudowa mostu w ciągu DW 383 km 05+892 w m. Walim – etap opracowania PFU. CPV 71320000-7.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.79.2018
Termin składania ofert 2018-03-27 12:00 Po Terminie
Typ postępowania zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Osoba do kontaktu Maja Miksiewicz, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39 17 155, 71 39 17 166, fax. 71 39 17 110
Załączniki

 

1_79_18_zaproszenie_do_złożenia_propozycji_cenowej_2018-03-20

1_79_18_zał_6_raport_2018-03-20

1_79_18_zał_7_protokół_roczny_2018-03-20

1_79_2018_zał_wersja_edyt_2018-03-20

 

 

1_79_18 zbiorcze zestawienie propozycji cenowych 2018-03-27

 

1_79_18_informacja_o_wyborze_2018-04-25