Wykonanie Studium Wykonalności wraz z analizą ekonomiczną dla projektu: "Budowa drogi wojewódzkiej od drogi wojewódzkiej nr 455 do drogi krajowej nr 98". Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Drukuj
z dnia: 2018-03-14
Nazwa zadania Wykonanie Studium Wykonalności wraz z analizą ekonomiczną dla projektu: "Budowa drogi wojewódzkiej od drogi wojewódzkiej nr 455 do drogi krajowej nr 98". Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2018-03-22 10:00 Po Terminie
Typ postępowania Zapytanie ofertowe
Osoba do kontaktu Tomasz Gruszecki
Tel./Fax 71 39 17 164
Załączniki

 

Zapytanie ofertowe

 

Opis przedmiotu zamówienia

 

Wykaz usług

 

Wzór umowy

 

Propozycja cenowa

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty