DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Opinia geotechniczna - wykonanie badań geotechnicznych podłoża gruntowego przy wybranych obiektach mostowych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich na terenie Dolnego Śląska. CPV 71351910-5, Drukuj Email
z dnia: 2018-03-07
Nazwa zadania Opinia geotechniczna - wykonanie badań geotechnicznych podłoża gruntowego przy wybranych obiektach mostowych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich na terenie Dolnego Śląska. CPV 71351910-5,
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.72.2018
Termin składania ofert 2018-03-20 Po Terminie
Typ postępowania zapytanie ofertowe
Osoba do kontaktu Ireneusz Grędziak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39-17-248, 71 39-17-166, fax 71 39-17-110
Załączniki

 

72_2018 informacja o wyborze najkorzystniejszej propozycji cenowej 03_04_2018

72_2018 zbiorcze zestawienie propozycji cenowych 21_03_2018

72_2018 odpowiedz na pytanie 16_03_2018

 

72_2018 zaproszenie do zlozenia propozycji cenowej - wersja edytowalna 14_03_2018

72_2018 zaproszenie do zlozenia propozycji cenowej 14_03_2018

72_2018 wykaz 14_03_2018

72_2018 opz 14_03_2018

72_2018 odpowiedzi na pytania 14_03_2018

72_2018 kosztorys ofertowy 14_03_2018

72_2018 zaproszenie do zlozenia propozycji cenowej 07_03_2018

72_2018 zaproszenie do zlozenia propozycji cenowej - wersja edytowalna 07_03_2018

72_2018 opis przedmiotu zamowienia i kosztorys ofertowy 07_03_2018

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
do dnia 14.02.2019r - Getin Bank nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004
od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
do dnia 14.02.2019r - Getin Bank nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037
od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :