DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Opinia geotechniczna - wykonanie badań geotechnicznych podłoża gruntowego przy wybranych obiektach mostowych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich na terenie Dolnego Śląska. CPV 71351910-5 Drukuj Email
z dnia: 2018-02-14
Nazwa zadania Opinia geotechniczna - wykonanie badań geotechnicznych podłoża gruntowego przy wybranych obiektach mostowych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich na terenie Dolnego Śląska. CPV 71351910-5
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2721.45.2018
Termin składania ofert 2018-02-19 09:00 Po Terminie
Typ postępowania zapytanie ofertowe
Osoba do kontaktu Ireneusz Grędziak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39-17-248, 71 39-17-166, fax 71 39-17-110
Załączniki

 

45_2018 zaproszenie do zlozenia propozycji cenowej z zalacznikami 14_02_2018

45_2018 zaproszenie do zlozenia propozycji cenowej 14_02_2018 wersja edytowalna

45_2018 opz 14_02_2018 wersja edytowalna

45_2018 kosztorys ofertowy 14_02_2018 wersja edytowalna

45_2018 informacja o wyborze najkorzystniejszej propozycji cenowej - uniewanienie 20_02_2018

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :