DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Sprzedaż piasku zmagazynowanego w Obwodzie Drogowym Lądek-Zdrój Drukuj Email
z dnia: 2018-01-19
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2018-01-30 12:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg publiczny ustny (licytacja)
Osoba do kontaktu Dział Obsługi Jednostki
Tel./Fax 071/ 3917199
Załączniki

 

2018 ogloszenie na stron dsdik oraz tablice przetarg ustny - sprzedaz piasku 1

2018 umowa sprzedaży piasku

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :