DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Świadczenie usług tłumaczeń ustnych i pisemnych z języka angielskiego, niemieckiego i czeskiego na język polski oraz z języka polskiego na język angielski, niemiecki i czeski Drukuj Email
z dnia: 2017-12-28
Nazwa zadania
Rodzaj Ogłoszenia
Termin składania ofert 2018-01-04 15:00 Po Terminie
Typ postępowania zapytanie ofertowe
Osoba do kontaktu Magdalena Frydrych, magdalena.frydrych@dsdik.wroc.pl
Tel./Fax 71 39 17 201 , 71 39 17 110
Załączniki

 

Zapytanie ofertowe oraz OPZ_DSDiK

Propozycja cenowa_DSDiK

Wzór Umowy_DSDiK

informacja-najkorzystniejsza propozycja

 

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :