DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Świadczenie usług pocztowych dla Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania i odbioru z siedziby przesyłek pocztowych oraz paczek i ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym w okresie od 02.01.2018 do 31.12.2020. CPV 64110000-0. Drukuj Email
z dnia: 2017-12-07
Nazwa zadania Świadczenie usług pocztowych dla Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania i odbioru z siedziby przesyłek pocztowych oraz paczek i ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym w okresie od 02.01.2018 do 31.12.2020. CPV 64110000-0.
Rodzaj Ogłoszenia
Znak sprawy NI.2720.93.2017
Termin składania ofert 2017-12-21 12:00 Po Terminie
Typ postępowania zamówienie na usługi społeczne
Osoba do kontaktu Beata Kozioł, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71 39 17 233, -166; 71 39 17 110
Załączniki

 

2720-93-2017-ogloszenie-o-zamowieniu

2720-93-2017-siwz

2720-93-2017-wzor-umowy

2720-93-2017-arkusz-kalkulacyjny

2720-93-2017-opis-przedmiotu-zamwienia

 

  

2720-93-2017-pyt-1-i-odpowiedz-zmiana-siwz

2720-93-2017-zmiana-ogloszenia

 

 

 

2720-93-2017-pytania-2-8-i-zmiana-siwz

2720-93-2017-tabele-kalkulacyjne-po-zmianie

2720-93-2017-umowa-wzr-po-zmianie

2720-93-2017-opis-przedmiotu-zamowienia-po-zmianie

2720-93-2017-zmiana-ogloszenia-o-zamowieniu-2

 

 

 

2720-93-2017-zmiana-siwz-18-12-2017

2720-93-2017-ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-3-18-12-2017

2720-93-2017-opis-przedmiotu-zamowienia-po-zmianie-18-12-2017

2720-93-2017-tabele-kalkulacyjne-18-12-2017

2720-93-2017-umowa-wzor-po-zmianie-18-12-2017

 

 

2720-93-2017-uniewaznienie

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :